קואופ ישראל English

גיוון תעסוקתי

אנו מחוייבים לקיומו ולקידומו של מגוון תעסוקתי, ובשורות עובדי הקואופ ניתן למצוא עובדים צעירים ומבוגרים, בעלי השכלה גבוהה ובעלי השכלה יסודית, הורים למשפחות צעירות ושאינם הורים, עולים חדשים לצד ותיקים, מארצות מוצא שונות ומקבוצות אתניות נבדלות.

 

הנהלת הקואופ משקיעה משאבים רבים ומחשבה מעמיקה בפתיחת אפשרויות קידום והתפתחות אישית לכלל העובדים, ובכלל זה – השלמת השכלה, קורסים מקצועיים, הכשרות ניהוליות ועוד.